Kopalnia Celiny

Kruszywo naturalne drobne powstaje w wyniku przekruszenia kamienia wapiennego oraz rozsortowanie do wymaganego uziarnienia. Produkcja odbywa się pod nadzorem  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Kopalnia Wapienia „Celiny”  posiada  CERTYFIKAT  ZAKŁADOWEJ  KONTROLI  PRODUKCJI 1454-CPD-190-2 wydany przez jednostkę notyfikowaną, którą jest  Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  w Warszawie.  Badania wstępne typu wykonane zostały  przez TPA Instytut Badań Technicznych w Pruszkowie. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Zgodności oraz oznakowanie CE.

W sprzedaży mamy dostępny asortyment o frakcji:

 1. Kruszywo naturalne drobne 0-2
 2. Kruszywo naturalne grube:
 1.  
  • 0-4
  • 2-8
  • 8-12,5
  • 8-16
  • 16-22
  • 2/4-31,5 **
  • 11,2-31,5 **
 1. Tłuczeń 31,5/63
 2. Mieszanka kruszyw do stabilizacji mechanicznej
 1.  
  • 0-31,5
  • 0-63
 1. Mieszanka niesortowana
 1.  
  • 0-16/20
  • 0-31,5
  • 0-63
 1. Wapno nawozowe nie zawierające magnezu odmiana 04 (węglanowe)

** produkcja na indywidualne zamówienie

Poniżej przedstawiamy asortyment kopalni Celiny:


Załączniki:
Kruszywa drobne kategoria 0-2
Kruszywa do betonu kategoria 2÷8; 8÷16; 4÷16
KRUSZYWA NATURALNE GRUBE DO MIESZANEK BITUMICZNYCH I NAWIERZCHNI 4 - 31,5
KRUSZYWA NATURALNE GRUBE DO MIESZANEK BITUMICZNYCH I NAWIERZCHNI 2-8
Slideshow Image 1 L0 L 4 L1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 4